Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 10. juni 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at kran og løfteoperasjoner, materialhåndtering og arbeid i høyden var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oppfølging av kompetanse for kranførere
  • Merking av rømningsveier

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangler ved sikker bruk av løfteutstyr
  • Bruk av materialhåndteringsplaner
  • Bruk av personellkurv

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for dette er satt til 6. august 2021.