Hopp til hovedinnhold

§ 23 Støy og akustikk

Innretninger skal utformes slik at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy. Grenseverdier for hørselskadelig støy er for daglig støyeksponering LEX12h = 83 dB og for toppverdi av lydtrykknivå LpC,peak = 130 dB.
Det skal settes krav til støy og akustikk i de enkelte områdene ut fra planlagt bemanning og de funksjonene som skal ivaretas i områdene. Støynivå og akustikk skal ikke være til hinder for kommunikasjon som har betydning for sikkerheten. Støynivå i lugarer, pauserom og oppholdsrom skal reduseres mest mulig for å bidra til nødvendig restitusjon og hvile.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å hindre hørselskadelig støy som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 6.1, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3 og A.5 i tillegg A brukes ved utforming av innretninger, med følgende tillegg: ved planlegging bør det tas hensyn til at bruk av hørselvern ikke er en måte å oppfylle kravet til støy på, jf. aktivitetsforskriften § 38.
For å oppfylle kravet til støy i de enkelte områdene som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 og A.5 i tillegg A brukes.
For å oppfylle kravet til støy bør standarden NORSOK U-100N kapittel 5.2.2.6 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.
Når det gjelder lydisolasjon, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.3 tabell 1 brukes.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

Odfjell – Linus – gransking av hendelse med personskade ved arbeid på dragchain

Publisert: 20. februar 2023

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Maersk Drilling – Mærsk Invincible – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Bollsta - arbeidsmiljø

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – arbeidsmiljø

Publisert: 7. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik