Hopp til hovedinnhold

§ 32 Overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte

Ved skift- og mannskapsbytte skal den ansvarlige sikre nødvendig overføring av informasjon om status for sikkerhetssystemer og pågående arbeid, samt annen informasjon som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet ved utføring av aktiviteter, jf. styringsforskriften § 15.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med skift- og mannskapsbytte menes daglig skiftbytte og utskifting av personell ved endt oppholdsperiode på innretningen, både for operatør- og entreprenørtilsatte.

Pålegg til Equinor etter gransking av hendelse med personskade og gasslekkasje på Statfjord B

Publisert: 15. april 2024

Avvik

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

Odfjell – Linus – gransking av hendelse med personskade ved arbeid på dragchain

Publisert: 20. februar 2023

Avvik

Equinor – Martin Linge A – tennkildekontroll

Publisert: 1. oktober 2020

Avvik

Statoil - Kristin - Barrierestyring

Publisert: 19. mai 2017

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik