Hopp til hovedinnhold

§ 45 Prosedyrer

Den ansvarlige skal sette kriterier for når prosedyrer skal nyttes som virkemiddel for å forebygge feil og fare- og ulykkessituasjoner.
Det skal sikres at prosedyrer utformes og brukes slik at de oppfyller sine tiltenkte funksjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med prosedyre som nevnt i første ledd, menes en spesifisert måte å utføre en aktivitet eller en prosess på.
Utformingen av prosedyrer som nevnt i andre ledd, bør være entydig, brukervennlig og tilpasset brukernes kompetanse.
Brukerne av prosedyrene bør medvirke i utformingen og revideringen av dem. Prosedyrene bør prøves ut før bruk for å kontrollere utforming og innhold med hensyn til de tiltenkte funksjonene.

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Gassco og Shell – Nyhamna – tilsyn etter hendelse

Publisert: 21. juli 2023

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – gransking av personskade og damputslipp

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik