Hopp til hovedinnhold

§ 10a Tennkildekontroll

For å forebygge og verne mot antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder. Det skal videre settes i verk nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig.
Utstyr og sikkerhetssystemer i klassifiserte områder skal oppfylle krav til bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Utstyr og sikkerhetssystemer som skal være i drift under unormale situasjoner, der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme utenfor klassifiserte områder, skal oppfylle krav til minimum sone 2 eller være plassert i beskyttede rom. Øvrig ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde, skal kobles ut automatisk ved gassdeteksjon, og med mulighet for manuell utkobling der det er praktisk fra sentralt eller strategisk sted, i henhold til den anleggsspesifikke strategien for brann- og eksplosjonssikring.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

For systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder som nevnt i første ledd, bør standarden NS-EN 1127-1 brukes.
For elektrisk utstyr bør NEK 420A brukes. For ikke-elektrisk utstyr bør standarden NS-EN ISO 80079-36 brukes.
Utstyr og sikkerhetssystemer skal oppfylle kravene i forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område.
Utstyr som utgjør en potensiell tennkilde i naturlig ventilerte områder, bør kobles ut automatisk ved gassdeteksjon hvor som helst på anlegget, med mindre dette kan innebære økt risiko. I slike tilfeller skal det gis alarm og mulighet for manuell utkobling fra sentralt eller strategisk sted. Utstyr plassert i beskyttede rom, bør kobles ut automatisk ved gassdeteksjon i rommet og ha mulighet for manuell utkobling.

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - elektrisk anlegg

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Gassco – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-lekkasje

Publisert: 13. desember 2018

Avvik

Esso - Slagentangen - Teknisk sikkerhet

Publisert: 13. januar 2016

Avvik