Bli med på Sikkerhetsforums årskonferanse – kanskje den viktigste møteplassen og diskusjonsarenaen for de mest aktuelle spørsmålene innen helse, miljø og sikkerhet i energinæringen!

Datoen er satt: Marker kalenderen din den 6. juni

Konferansen er dedikert til å fokusere på, og fremme, trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter innen energisektoren.

Vårt ønske er å samle bransjeledere, fageksperter og vernetjenesten fra alle hjørner av energibransjen for å utveksle kunnskap, dele innsikt og sammen identifisere de største utfordringene og mulighetene vi står overfor.

Sikre deg din plass på årets konferanse nå, og bli med oss på reisen mot en trygg og samarbeidende energisektor.