På norsk sokkel er det rundt 2250 olje- og gassbrønner som før eller siden må plugges og forlates for godt. Om lag 250 av disse brønnene skal, i henhold til norske operatørers aktivitetsplaner, plugges i løpet av de neste årene. 

- Plugging blir en sentral del av aktivitetene på norsk sokkel i bransjen framover. Da er det viktig at vi gjør arbeidet på en sikker måte, samtidig som vi utvikler ny teknologi og nye metoder, og deler erfaringer og lærepunkter, sa Finn Carlsen, fagdirektør i Havtil, i sin innledning.   

Erfaringsdeling

Fagdagen hadde som mål å samle alle aktører i næringen for å bidra til utvikling av ny teknologi, nye metoder og nye materialer innen plugging og forlating.

Programmet handlet i stor grad om at næringen delte informasjon om ny teknologi som er kvalifisert og tatt i bruk av industrien, i tillegg til løpende utvikling og testing av nye materialer og teknologier. 

Flere innledere påpekte at deling av ikke-sensitiv data og kunnskap vil øke sjansene for å lykkes med permanente pluggeoperasjoner i fremtiden. Dette gjelder spesielt med hensyn til kvalifisering av kumulative foringsrørsementlengder. Dersom hele bransjen gjør mer individuell kvalifikasjonstesting og deler disse dataene, kan alle lære av hverandre og forbedre seg på et kollektivt nivå som bransje.

Se PDF av alle innleggene under.