Permanent og midlertidig plugging av brønner

Det er cirka 2100 olje- og gassbrønner på norsk kontinentalsokkel.

Disse må før eller siden plugges og forlates for et evighets perspektiv. I den anledning inviterer vi til Fagdag eller seminar med tema «Plugging and abandonment – New technology and verification of barriers».

For at olje -og gassbrønnene skal plugges og sikres på en robust og forsvarlig måte i fremtiden er vi som industri avhengig av kontinuerlig forbedring, deling av læring og utvikling av ny teknologi og nye metoder for å redusere kostnadene og sikre robusthet ved PP&A operasjonene.

På norsk sokkel er aktivitetsnivå og kostnader ved de fremtidige plugge operasjonene anslått til å være betydelige, både for den enkelte operatør, lisenspartner og for det norske samfunn.

Industrien vil i tillegg måtte forberede seg på et høyt aktivitetsnivå innen denne fagdisiplinen og sikre kontinuerlig kompetanse i mange år fremover.

Havtil støtter opp om aktørenes arbeid med utvikling og kvalifisering av ny teknologi som vil effektiviserer pluggeoperasjonene, sikre kompetanseheving og redusere kostandene med P&A den dagen den «store bølgen» med P&A operasjoner starter.

Fagdagen er allerede fulltegnet, men ønsker du å stå på venteliste kan du sende en e-post til: siren.osebak@havtil.no

Merk: denne fagdagen vil holdes på engelsk!