Foto av Deepsea Yantai
Foto av Deepsea Yantai Foto: Odfjell Drilling

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse vår behandling SUT-søknaden har vi gjennomført tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger under relatert innhold):

  • Konstruksjonssikkerhet og maritime systemer (del 1)
  • Konstruksjonssikkerhet og maritime systemer (del 2)
  • Elektriske anlegg og teknisk sikkerhet
  • Logistikk og vedlikeholdsstyring
  • Beredskap, helikopterdekk og drikkevann
  • Bore- og brønnteknologi
  • Arbeidsmiljø