Odfjell har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Den 1. og 2. oktober 2019 førte vi tilsyn med konstruksjonssikkerhet og maritime systemer på Deepsea Yantai. I tilsynet (del 2) var hovedvekten på maritime systemer, vann- og værtett integritet, ballastsystemer, forankringssystemer og dynamisk posisjonering.

Deepsea Yantai ble opprinnelig kontrahert av North Sea Rigs, og på dette tidspunktet registrert under navnet Beacon Atlantic. Innretningen ble bygget i Kina av CIMC Raffles i perioden 2012 – 2016, og har siden ligget i opplag på verftet. Odfjell har fått kontrakt med Neptune Energy Norge for bruk av innretningen på norsk sokkel og har i den forbindelse søkt om samsvarstillatelse (SUT).

Mål

Målet med tilsynet er gjennom stikkprøver å verifisere om teknisk tilstand og relevante dokumenter er i samsvar med krav i petroleumsregelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Fjernstengesystemet på vanntette skyvedører
 • Lydalarm på vanntette skyvedører
 • Skadestabilitet
 • Utvendige luftkanaler
 • Fribordsplan
 • Kontrollpanel for vanntette lukningsmidler
 • Vanntette avdelinger
 • Vanntette skyvedører
 • Vanntette luke
 • Indikering av ballastventilers posisjon
 • Kommunikasjonssystem
 • Ballastpumper
 • Merking av utstyr og tegninger
 • Ballastventiler
 • Modelltesting
 • Tester av nytt ankringssystem
 • Linestrekkalarm

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Tegningsunderlag
 • Opplagring av lasteområde
 • Bruk av ballastsystemet på sekundært nivå
 • Negativt airgap
 • Oversikt over solenoidventiler
 • FMEA for forankringssystemet
 • Sertifikatene for ankervinsjene

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell innen 14. november 2019 om å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.