Bilde av AKOFS Seafarer innretningen
AKOFS Seafarer innretningen Foto: AKOFS Offshore Operations AS

AKOFS Seafarer var opprinnelig et supply skip som ble bygd ved STX Europe Søviknes verft i 2010 AKOFS Seafarer er nå modifisert til et brønnintervensjonsskip. Innretningen er klasset av DNV GL og har Norsk flagg.  

Innretningen eies og driftes av AKOFS Offshore som utfører brønnintervensjon og subsea-installasjoner i Norge og internasjonalt. 

Vedtak 

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen AKOFS Seafarer innenfor regelverkets rammer. 

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. 

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at AKOFS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.