AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 13. – 15. januar 2020 førte vi tilsyn med AKOFS sin styring av logistikk. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Utestående studier og implementering av sikre løsninger for løfteoperasjoner
  • Utarbeidelse av innretningsspesifikke prosedyrer
  • Sertifisering av løfteutstyr

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Språk løfteprosedyrer
  • Kameramonitorer offshorekraner

Hva skjer nå?

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 6. mars 2020.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.