Hopp til hovedinnhold

§ 63 Forankring og posisjonering

Flytende innretninger skal ha systemer for å kunne holde posisjonen til enhver tid og eventuelt kunne fjerne seg fra posisjonen i en fare- og ulykkessituasjon.
Dynamiske posisjoneringssystemer skal utformes slik at posisjonen kan opprettholdes ved definerte feil og skader i systemet og ved ulykkeshendelser. Komponenter og utstyr skal utformes slik at det totale systemet oppfyller kravene til en bestemt utstyrsklasse, jf. aktivitetsforskriften § 90.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Strekkstag er en bærende konstruksjon som omfattes av § 56.
For generelle krav til laster, lastvirkninger og motstand, se § 11.
For oppfylling av kravene til forankring og posisjonering bør Sjøfartsdirektoratets forskrift om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09) §§ 6–17 brukes. I tillegg bør standarden NORSOK N-001 kapittel 7.9 og 7.10 brukes.
For utforming av dynamiske posisjoneringssystemer som nevnt i siste ledd, bør de tekniske bestemmelsene i standarden IMO MSC/Circular 1580 brukes.
For krav til frakopling av stigerør, se § 50.

Vår Energi – Jotun FPSO – konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 24. januar 2022

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr – vedlikehold av konstruksjoner og marine barrierer

Publisert: 7. oktober 2019

Avvik