Hopp til hovedinnhold

§ 89 Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

Det skal brukes fjernopererte systemer for håndtering av rør og arbeidsstrenger, jf. § 33.
Det skal settes begrensinger for personellets adgang til arbeidsområdet for fjernopererte systemer.
Det skal være visuell kontakt og radiokommunikasjon mellom personell ved bruk av fjernoperert rørhåndtering, jf. § 92 andre ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å oppfylle kravet til fjernoperert rørhåndtering bør Offshore Norges retningslinje nr. 081 brukes. For informasjon, se også innretningsforskriften § 69.
Kravet til begrensninger som nevnt i andre ledd, innebærer blant annet at en må bestemme arbeidsområdet for de fjernopererte systemene.
Med personell som nevnt i tredje ledd, menes den som har kontroll- og overvåkingsfunksjonen, og det personellet som befinner seg innenfor arbeidsområdet for disse systemene. Personellet bør ha tilsvarende kontakt og kommunikasjon seg imellom.

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Transocean Offshore - Transocean Barents - Gransking av hendelse med personskade

Publisert: 17. august 2015

Avvik