Sammendrag og konklusjoner Kap 0
Bakgrunn og formål Kap 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger Kap 2
Data- og informasjonsinnhenting Kap 3
Risikoindikatorer Kap 4
Personskader og dødsulykker Kap 5
Spørreundersøkelsen Kap 6
Anbefalinger om videre arbeid Kap 7
Referanser Kap 8
Vedlegg A: Aktivitetsnivå Kap 9
Vedegg B: Spørreskjema Kap 10
Vedlegg C: Tabeller Kap 11