Hovedrapport 2023

Sammendrag og konklusjoner Kap 0
Bakgrunn og formål Kap 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger Kap 2
Data- og informasjonsinnhenting Kap 3
Spørreundersøkelse dykkere Kap 4
Risikoindikatorer for helikoptertransport Kap 5
Risikoindikatorer for storulykker Kap 6
Risikoindikatorer for barrierer relatert til storulykke Kap 7
Personskader og dødsulykker Kap 8
Andre indikatorer Kap 9
Anbefaling om videre arbeid Kap 10