Blant andre saker på agendaen var:

  • Partssamarbeid
  • RNNP og partssamarbeid
  • FoU prosjekt
  • Rammebetingelser og konsekvenser for HMS


Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.