Hopp til hovedinnhold

§ 47 Psykososiale forhold

Arbeidsgiveren skal sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø ved å ta hensyn til forhold som kan påvirke arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Det skal legges spesiell vekt på samspillet mellom krav til arbeidsytelse, arbeidstakerens opplevelse av kontroll med eget arbeid og sosial støtte i arbeidsmiljøet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Forhold som nevnt i første punktum, kan være
  1. krav til effektivitet og arbeidsmengde i forhold til ressursene som er til rådighet for utføring av arbeidsoppgavene,
  2. arbeidets kompleksitet i forhold til kompetanse og ressurser,
  3. muligheter for variasjon og stimulans i jobben,
  4. mulighet for selvstendighet og innflytelse på viktige beslutninger,
  5. mulighet for karriereutvikling og utnyttelse av egen kompetanse,
  6. samarbeidsforhold, håndtering av uoverensstemmelser, konflikter og trakassering,
  7. arbeidsledelse, deriblant tilbakemelding og oppfølging i det daglige arbeidet,
  8. nattarbeid og alenearbeid.
I tillegg vises det til Arbeidstilsynets veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet –
veiledning til arbeidsmiljøloven § 4-1–§ 4-4.

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Statoil - Mongstad - Alarmbelastning og Human factors-forhold kontrollrom

Publisert: 27. mai 2016

Avvik