Hopp til hovedinnhold

§ 21 Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

Skjermbasert utstyr og annet teknisk utstyr for å overvåke, kontrollere og styre maskiner, anlegg eller produksjonsprosesser, skal utformes slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten, reduseres.
Informasjonsgivere og betjeningsinnretninger skal utformes, plasseres og grupperes, slik at det enkelt og hurtig kan mottas nødvendig informasjon og utføres nødvendige aksjoner. Informasjonen som presenteres, skal være korrekt og lett forståelig.
Informasjonssystemer skal være dimensjonert både for normale og kritiske situasjoner.
Kontrollrom skal plasseres, utformes og utstyres slik at sikkerhet og arbeidsmiljø er forsvarlig og faren for feilhandlinger som har betydning for sikkerheten, reduseres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Ved utforming som nevnt i første ledd, bør det utføres en analyse av menneske-maskin-grensesnittet, deriblant nødvendige oppgave- og funksjonsanalyser. For slike analyser bør standarden NS-EN 614 del 2 brukes.
For utforming av det sentrale kontrollrommet bør standarden NS-EN ISO 11064 brukes.
For utforming av alarmsystemer vises det til § 33a.

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Mongstad – alarmhåndteringssystem i kontrollrom

Publisert: 24. januar 2022

Avvik

Gassco – Kollsnes – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden – arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Gassco - Kollsnes - Alarmbelastning og Human Factors i kontrollrom

Publisert: 10. desember 2018

Avvik