Hopp til hovedinnhold

§ 12 Løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring

Løfteinnretninger og løfteredskap skal utformes ut fra de forholdene som løfteinnretningene og løfteredskapene skal brukes under, jf. § 11.
Utstyr for personellbefordring skal utformes slik at sikkerheten ivaretas for personell som utfører aktiviteter over normal arbeidshøyde, eller som blir transportert ved hjelp av slikt utstyr.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle krav til utforming bør standarden NORSOK R-002 brukes.

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Gassco - Kårstø - materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik