Hopp til hovedinnhold

§ 25 Belysning

Belysningen skal være slik at arbeidsmiljø og sikkerhet ivaretas ved arbeid, ferdsel og restitusjon.
Det skal om mulig sørges for dagslys i og utsyn fra arbeidsrom og oppholdsrom.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Belysningen kan være kunstig belysning, dagslys eller direkte sollys. Belysningen bør være særlig god og riktig i kontrollrom, kabiner og andre rom der det forekommer synskrevende arbeid, der det brukes skjermbasert utstyr regelmessig og der arbeidet krever god sikt under ulike værforhold.
For å oppfylle kravet til belysning bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.6 og 8.2 brukes. I tillegg bør det være spesifikk belysning dersom allmennbelysningen ikke er tilstrekkelig for avlesning, betjening og vedlikehold.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik