Ønsker du å motta Dialog i trykt versjon? Send en e-post til dialog@havtil.no og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Tidsskriftes finnes også i engelsk utgave.