Fra den korte sykkelturen i nærområdet til den krevende arbeidsoperasjonen på et boredekk offshore; alt vi mennesker gjør, er på én eller annen måte forbundet med risiko. Men hva er egentlig risiko? Og hvordan skal vi forstå den? Hvordan kan risiko måles og kartlegges? Hvordan ta kontroll over og styre risiko? Og ikke minst: Hvordan formidler vi risiko til de målgruppene vi ønsker å nå? Hvordan kommunisere usikkerhet, sannsynlighet og konsekvens – klart og tydelig?

Det er mange innfallsvinkler og utfordringer knyttet til temaet risiko og risikostyring. I denne utgaven av tidsskriftet Dialog gir vi status for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet - og vi blir med Norsk olje og gass høyt til fjells for å utvide perspektivet på temaet.

Vi ser også til andre næringer - og har intervjuet Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om risiko og beredskapsarbeid knyttet til pandemi.

I tillegg har vi snakket med Mannen-geolog Lars Harald Blikra om faren for fjellskred og viktigheten av å alltid være føre var.

Forside Dialog