Timer for produksjonsinnretninger og flyttbare innretninger skal rapporteres fra bookingsystemet for helikoptertrafikk DaWinci. 

Unntaksvis kan gammelt skjema benyttes (se vedlegg under).

Timene for landanlegg rapporteres i Excel-ark som sendes ut fra Havindustritilsynet (Havtil) forbindelse med innrapportering til Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).