Der regelverket ikke sier noe om innsendelsesmåte, anbefaler vi bruk av  “Authority communication” i Collabor8 L2S. L2S er en sikker løsning for elektronisk kommunikasjon, og dokumenter er ansett som offisielt oversendt Havtil når de er rutet fra «Authority Communication» i Collabor8 L2S til hovedadressen. 

Se også styringsforskriften § 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger.

Opplysninger som sendes inn, bør normalt være endelige dokumenter. Det fremgår av § 24 at dokument skal være en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde.