Operatøren må derfor sikre at skader og hendelser, som har betydning for integriteten til systemene, varsles eller meldes i henhold til styringsforskriften § 29 om varsling av fare- og ulykkessituasjoner. Dette gjelder uavhengig om det er akutte situasjoner eller de blir oppdaget gjennom inspeksjonsaktiviteter.

Skader eller degraderinger som oppdages og som krever nærmere vurderinger, analyser eller utbedringer, skal meldes i samsvar med § 29 fjerde ledd. Eksempler på slike skader eller degraderinger kan være:

  • Skader eller degradering som medfører at rørledningssystem eller undervannsanlegg ikke kan oppfylle eller opprettholde sin tiltenkte funksjon på kort eller lengre sikt
  • deformerte eller manglende konstruksjonselement
  • inntrykking av konstruksjonselement
  • skader på skrog
  • betongavskalling med synlig armering
  • sprekk i konstruksjonselement der det er nødvendig med evaluering
  • korrosjon og defekt overflatebeskyttelse på bærende konstruksjon som ikke kan utbedres ved normalt vedlikehold.

Styringsforskriften vil bli oppdatert i henhold til ovenstående som del av årlige endringer i løpet av 2024.