Dette skal rapporteres i forbindelse med hendelser både på landanlegg og innretninger til havs. Landanleggene har tidligere rapportert denne informasjonen på et eget skjema som nå utgår.

Varsling av fare- og ulykkessituasjoner