Innrapporteringen har vært i drift siden 1984. En ny standard ble tatt i bruk i 2008. Formatet er XML-basert og bygger på WITSML.

Ansvar for vedlikehold av standarden er lagt til EPIM (E&P Information Management Association).

Hvordan overføre data?