Blant andre saker på agendaen var:

  • Endrede rammebetingelser og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Årskonferansen
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat.