Bilde av Island Innovator
Island Drilling Company AS (Island Drilling) har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Island Innovator Foto: Island Drilling

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Island Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Innretningen fikk første gang SUT i 2013 og ble da drevet av Odfjell Drilling AS.

Ptil gjennomførte den gang tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Logistikk
  • Beredskap
  • Bore og brønnutstyr

I forbindelse med at Island Drilling overtar driftsansvaret søkte selskapet om ny SUT for Island Innovator. Ptil har fulgt opp denne prosessen i form av møter og et eget tilsyn med organisasjon og styringssystem.