Den 9. februar 2021 fikk Odfjell Drilling samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil for den flyttbare innretningen Deepsea Aberdeen.

Foto: Odfjell Drilling

Vedtak

Samsvarsuttalelsen innebærer at Deepsea Aberdeen og relevante deler av Odfjell Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell Drilling AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem oppfyller regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i vedtaket vårt blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med vår behandling av SUT-søknaden har vi gjennomført tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (se rapporter under relatert innhold):

  • Logistikk
  • Arbeidsmiljøforhold
  • Beredskap, helikopterdekk og drikkevann
  • Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet
  • Konstruksjonssikkerhet og maritime systemer