Hopp til hovedinnhold

§ 10 Sikkerhetsfunksjoner

Landanlegg skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner som til enhver tid kan
  1. oppdage unormale tilstander,
  2. hindre at unormale tilstander utvikler seg til fare- og ulykkessituasjoner, og
  3. begrense skadene ved ulykker.
Det skal fastsettes krav til ytelsen for sikkerhetsfunksjoner.
Status for aktive sikkerhetsfunksjoner skal være tilgjengelig i det sentrale kontrollrommet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Sikkerhetsfunksjoner er definert i § 3.
For valg og utforming av sikkerhetsfunksjoner som nevnt i første ledd bør standarden NS-EN ISO 13702 brukes. For å fastsette ytelsen for instrumenterte sikkerhetsfunksjoner som nevnt i andre ledd, bør standardene IEC 61508 og 61511 brukes.
Sikkerhetsfunksjonene som nevnt i første ledd, inngår som barrierer mot fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i styringsforskriften § 4 og § 5.
For at sikkerhetsfunksjonene til enhver tid skal kunne ivareta sine funksjoner som nevnt i første ledd, bør disse utformes slik at de kan prøves og vedlikeholdes uten at funksjonenes ytelse svekkes. For utkopling av sikkerhetsfunksjoner, se denne forskriften § 42.

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik