Hopp til hovedinnhold

§ 84 Overvåking av brønnparametere

Under alle bore- og brønnaktiviteter skal bore- og brønndata overvåkes og samles inn for å verifisere brønnprognosene, slik at det kan settes i verk nødvendige tiltak og brønnprogrammet kan justeres om nødvendig.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet til innsamling innebærer blant annet at data som kan indikere en mulig brønnkontrollhendelse blir målt, registrert og behandlet.
For å oppfylle kravet til innsamling bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.7, 6.7.3 og 6.7.4 brukes, med følgende tillegg: ved prøving av formasjonens oppsprekkingsstyrke bør det trykkprøves til maksimalt forventet trykk for brønnseksjonen.

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk K - planlegging og utførelse av kveilerørsboring

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Aker BP - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner på HOD B

Publisert: 25. januar 2022

Avvik