Initiativer fra myndigheter og aktører

Havtil har, i likhet med andre tilsynsmyndigheter, et særskilt fokus på kreftfremkallende kjemikalier. Gjennom informasjonsinnhenting i næringen har vi sett behov for økt kunnskap knyttet til enkelte kreftfremkallende kjemiske komponenter, som blant annet formaldehyd fra formaldehydfrigjørende kjemikalier og dieseleksos. Det er den senere tid igangsatt flere initiativ, både fra myndighetene og aktørene i næringen, for å undersøke eksponeringsforhold knyttet til disse komponentene. I webinaret vil status og resultater fra noen av disse initiativene bli presentert. I tillegg er parter fra næringen invitert til å dele sine erfaringer med styring av eksponeringsrisiko for kreftfremkallende kjemikalier. 

Ny grenseverdi

I 2021 ble nasjonal grenseverdi for benzen redusert med 80 %, samtidig som det ble indikert at en ytterligere reduksjon av grenseverdien var forventet i løpet av de neste årene. Ny grenseverdi er nå vedtatt, og innebærer en halvering av grenseverdien fra 2021. I webinaret vil Arbeidstilsynet redegjøre for bakgrunnen for, og arbeidet fram mot vedtaket om ny grenseverdi. 

Webinaret starter kl.09 og vil vare til kl.12. Detaljert agenda vil bli lagt ut i forkant.

Alle påmeldte vil få lenke til webinaret i forkant.

En oppsummering av webinaret vil bli publisert på www.havtil.no 

Vel møtt!