Blant andre saker på agendaen var:

  • Bruk av trepartsarenaer
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.