Blant andre saker på agendaen var:

  • Evaluering av Sikkerhetsforums årskonferanse: «Sikkerhet og sårbarhet»
  • Digitalisering og IKT-sikkerhet
  • FoU, status og rapport fra oppfølgingsgruppen

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.