Blant sakene på agendaen var

  • Status for kjemikalie- og støyprosjektene fra selskap som har iverksatt tiltak
  • Kost-nyttevurderinger
  • Dykking - partssammensatt gruppe
  • Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni 2015
  • Plugging av brønner

Se vedlagt referat og presentasjoner under.