Den 29. februar 2024 førte vi tilsyn med Shelf Drilling om konstruksjoner på Shelf Drilling Barsk. Dette er en innretning som har hatt SUT under Noble Drilling Norway AS (Noble).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere, gjennom stikkprøver, samtaler og verifikasjoner at undervannsinspeksjonen gjennomført på Shelf Drilling Barsk, var utført på en tilfredsstillende måte og var utført for representative områder for potensielle HISC funn. Videre var målet å verifisere noen uklarheter i selve SUT-søknaden til innretningen.

Tidligere avvik

Innretningen hadde to tidligere relevante avvik fra revisjonsrapport «Rapport etter tilsyn innen konstruksjonsikkerhet og maritime system på Noble Lloyd Noble» (tidligere navn på innretningen), sak nummer 2020/1986 datert 21. mai 2021. Disse ble fulgt opp som del av dette tilsynet som følger:

  • Avvik: Alarm på vanntette dører. Langtidsunntak var gitt.
  • Avvik: Mekanisk låsefunksjon. Langtidsunntak var gitt.

Resultat

Vi identifisert ingen nye avvik under tilsynet, men identifiserte ett forbedringspunkt knyttet til undervannsinspeksjon av leggene.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Shelf Drilling gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Fristen for dette er satt til 8. april 2024.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.