Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Den 11. og 12. mai 2021 førte vi tilsyn med konstruksjonssikkerhet og maritime systemer på Noble Lloyd Noble.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom presentasjoner, samtaler og stikkprøver at Noble Drillings ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet, jekkesystem og maritime systemer var i henhold til krav i forskriftene.

Resultat

Tilsynet identifiserte to brudd på forskriftsbestemmelser knyttet til alarmer på vanntette dører og mekanisk låsefunksjon. Det ble videre identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til operasjonsmanualen, appendiks til klassesertifikatet, hydrauliske håndpumper, inspeksjon av «spanbreakers», tyngdepunkts konvolutten, prosedyrer, trening og testing.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 15. juni 2021. 

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.