Tilsynet ble gjennomført 3. – 4. juni 2024.  

Mål

Målet med tilsynet er ved stikkprøver å se på hvordan rederiet ivaretar oppfølging av konstruksjonsrelaterte problemstillinger, spesielt knyttet til klassefornyelse av innretningen. Vi ønsket å få innsikt i hvordan relevant testing, inspeksjons- og vedlikeholdsplanlegging knyttet til konstruksjonsrelaterte problemstillinger foregår før- og under selve klassingen for innretningen.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til prosedyrer.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell innen 15. august 2024 om å redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert.