Tilsynet ble gjennomført den 11. april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at tidligere påviste avvik, og forbedringspunkt, er håndtert i henhold til deres svar. Vi førte tilsyn med styring av vedlikehold på Mongstad i april 2019, og videre med et oppfølgingstilsyn i juni 2020. 

Vi ønsket å se status for vedlikehold og verifisere at selskapet har nådd de interne målene for styring av vedlikehold i henhold til tilbakemeldingen gitt i 2020.

Resultat

Vi identifiserte ett forbedringspunkt under tilsynet. Dette var knyttet til bedre planlegging av vedlikehold.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 1. juni 2024 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.