Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. til 17. november 2017.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere Odfjell sin styring av beredskap samt BOP (utblåsningsventil) og sikkerhetskritisk utstyr i boreområdet som barriere:

  • Beredskap: Styring av beredskap med bakgrunn i risiko- og beredskapsanalyser, hvordan beredskapen er organisert og hvilket utstyr som er tilgjengelig i beredskapssituasjoner.
  • Barrierestyring knyttet til BOP og sikkerhetskritisk utstyr i boreområdet: oppfølging av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer.
  • Oppfølging av tidligere tilsyn.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

  • System for trening av beredskapsorganisasjonen
  • Helikopterdekk

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Livbåter
  • Merking og skilting av rømningsveier
  • Vedlikehold av beredskapsrelatert utstyr

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell Drilling om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert.  Frist for tilbakemelding er satt til 25. januar 2018.