Tilsynet ble gjennomført i perioden 24. til 26. april 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på deres innretninger til havs.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødbelysning
  • Trening for helikopterdekkmannskap
  • Bedre vedlikeholdsprogram for å sikre funksjon av utstyr på helikopterdekket
  • Oppfølging av øvelser

På helikopterdekk ble det påvist seks avvik/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 20. august 2023.