Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapsledelsen i Norge involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsunderlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter. Vi ønsket også å verifisere hvordan rettighetshaverne er involvert og hvordan relevante deler av organisasjonen og arbeidstakernes representanter er involvert.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til deltakelse i arbeidsmiljøutvalg.

BP har fått frist til 5.februar 2016 for å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.