Rowan Norway installasjonen

Rowan Drilling Norway AS fikk 21.12.12 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Norway.

Vedtak

Rowan Norway og relevante deler av Rowan Drilling Norways organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling Norway sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.