I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Det gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Noble Interceptor innretningen
Noble Interceptor (tidligere Mærsk Interceptor) Foto: Maersk Drilling

Noble Interceptor er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra Keppel Shipyard i Singapore i 2014.

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

SUT omfatter tekniske forhold på innretningen, så vel som relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Noble Interceptor innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med behandling av SUT-søknaden for Noble Interceptor gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt:)

  • Maritime systemer
  • Logistikk
  • Boretekniske systemer
  • Beredskap
  • Arbeidsmiljøoppfølging
  • Vedlikehold, elektro- og sikringssystemer