Hopp til hovedinnhold

§ 49 Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgiveren skal sikre at virksomheten har eller har knyttet til seg godkjent bedriftshelsetjeneste med kompetanse tilpasset virksomhetens risikoforhold, jamfør bestemmelser om bedriftshelsetjenesten i forskrift 6. desember 2011 om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område og forskrift 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning.
Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg, skal sikre at egen bedriftshelsetjeneste og slikt personale hos de andre arbeidsgiverne, samarbeider.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Når det gjelder bedriftshelsetjeneste vises det til arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 første og tredje ledd.
For øvrig reguleres arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten i relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For å oppfylle kravet til samarbeidet som nevnt i andre ledd, bør operatøren eller den som står for driften av et landanlegg inngå avtale med hovedbedriften og de entreprenørtilsattes arbeidsgivere om fordeling av arbeidsmiljøoppgavene som bedriftshelsetjenesten utfører på landanlegget.

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Kran- og løfte operasjoner og Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 17. juni 2016

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik