Hopp til hovedinnhold

§ 19 Ventilasjon og inneklima

Ventilasjonen i inne- og uteområder skal dekke behovet for luftveksling og gi akseptabel luftkvalitet. Ventilasjonen skal også arrangeres slik at røyk fra branner kan kontrolleres, og slik at helsefarlige og brennbare gasser ikke kan trenge inn i innelukkede uklassifiserte områder.
Inneklimaet skal være tilpasset det enkelte rommet med hensyn til luftbehov, trekk, fuktighet og temperatur. Inneluften skal være fri for helseskadelig forurensning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til ventilasjon som nevnt i første ledd, bør standardene NS EN ISO 15138 sammen med IEC 60079-10-1 og IEC 60079-13 brukes, med følgende tillegg: ved fastsettelse av behovet for luftvekslinger bør det tas hensyn til både faren for ansamling av helsefarlige og brennbare gasser og behovet for værbeskyttelse, jf. denne forskriften § 24.
Kravene til inneklima som nevnt i andre ledd, gjelder for innendørs arbeidsområder.
Kravene innebærer at det tas hensyn til at luftkvaliteten påvirkes av byggematerialer og inventar, personell, aktiviteter og prosesser, renhold og vedlikehold. For å oppfylle disse kravene bør følgende brukes:
  1. Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen og
  2. Statens institutt for folkehelse - anbefalte faglige normer for inneklima.
Krav til ventilasjon og inneklima må ses i sammenheng med § 20.

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Statoil - Mongstad - Alarmbelastningen og Human Factors

Publisert: 13. oktober 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik