Hopp til hovedinnhold

§ 27 Rapportering av arbeidstimer

Operatøren skal sikre at antall arbeidstimer blir rapportert til Havindustritilsynet for det arbeidet som utføres på en innretning eller et landanlegg som omfattes av petroleumsloven. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
Operatøren for andre landanlegg skal sikre at antall arbeidstimer gjøres tilgjengelig for Havindustritilsynet på forespørsel.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Paragrafen ivaretar behovet for å innhente statistisk materiale til bruk i forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Timene gjøres tilgjengelig på det elektroniske formatet som Havindustritilsynet bestemmer.