Hopp til hovedinnhold

§ 46 Manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr

Innretninger skal være utstyrt med tilstrekkelig manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr for effektivt å bekjempe branntilløp og hindre eskalering.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravene til manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr bør standardene NS-EN ISO 13702 vedlegg B.8.12 og NORSOK S-001 kapittel 21.4.7 brukes. For å oppfylle kravene til brannmannsutstyr bør standarden NORSOK S-001 kapittel 23.4.6 brukes..

Equinor – Valemon – styring av beredskap

Publisert: 30. november 2023

Avvik

Teekay Petrojarl Production - Petrojarl Knarr - Gransking av brann

Publisert: 16. november 2015

Avvik